Trafikstörningar: Linje 20
x
20180121: Linje 20, avgång kl 09.00 från Umeå busstation mot Haparanda är ca 90 min sen p.g.a. tekniska problem.
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter