Trafikstörningar: Linje 28
x
20180219: Linje 28,med avg 6.05 från Luleå mot boden har havererat och resenärer hänvisas till avg 6.35 istället
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Länstrafiken i Norrbotten AB ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i Norrbotten. RKM är organiserat som ett kommunalförbund med region Norrbotten och länets 14 kommuner som medlemmar.

Varje år reser cirka 2,5 miljoner resenärer med Länstrafikens bussar. Trafiken sköts av cirka 30 fristående trafikföretag, som har avtal med Länstrafiken. Sammanlagt har trafikföretagen cirka 400 anställda förare och 230 bussar.

Länstrafiken trafikerar 115 linjer, där stomlinjerna är kärnan i det omfattande trafiknätet. Trafiknätet omfattar även lokala linjer och servicelinjer som står för servicen i varje kommun.

Årsomsättningen uppgår till cirka 230 miljoner kronor.

Huvudkontoret ligger i Överkalix. Här finns också vår kundserviceavdelning som svarar för trafikinformation till våra kunder på 0771-100 110 samt sjukresor i hela länet, och beställningar av färdtjänstresor i elva av länets fjorton kommuner.